Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowe „ENERGETYK”
ul. Paderewskiego 10, 24-150 Nałęczów
tel. (24 h): +48 81 50-14-604
fax: +48 81 50-14-047
e-mail: energetyk@cswenergetyk.lublin.pl