Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”
ul. Paderewskiego 10, 24-150 Nałęczów

rezerwacje indywidualne +48 81 501 67 00
e-mail: recepcja@cswenergetyk.lublin.pl

rezerwacja grupowe +48 81 501 67 00 wew. 101
e-mail: energetyk@cswenergetyk.lublin.pl

fax +48 81 50-14-047