Strona główna
English version soon
Wersja ukraińska
Dyplom Uznania
 
 
Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”
ul. Paderewskiego 10, 24-150 Nałęczów

rezerwacje indywidualne +48 81 501 67 00 (09)
e-mail: recepcja@cswenergetyk.lublin.pl

rezerwacja grupowe +48 81 501 67 01 (02)
e-mail: energetyk@cswenergetyk.lublin.pl
e-mail: marketing@cswenergetyk.lublin.pl

fax +48 81 50-14-047

Copyright © 2010 - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
CSW ENERGETYK należy do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
(dawniej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.)